۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

دقت کنیم!


این تصویر را در راهنمای نرم افزار متلب دیدم که در پایین توضیحات درباره منطق فازی آورده شده بود. همانطور که می بینید این تصویر مقایسه ای بین دقت و هدف در انجام کار است. منظور این عکس که پر واضح است، اما به نظر شما از نظر اخلاقی کدام مهم تر است؟


من هم بعدن چیزی در این باره خواهم نوشت.


هیچ نظری موجود نیست: